Contributie

Contributie per 01-07-2022

Leeftijd Per kwartaal
Ouder-kindgym € 34,-
Recreanten jeugd (ca. 4 t/m 16 jaar) € 37,-
Volwassenen (17 t/m 59 jaar) € 39,50
Veteranen (60+) € 37,-
Selectiegroepen € 100,-

De contributie kan uitsluitend per automatische incasso worden voldaan en deze worden aan het eind van de eerste maand van elk kwartaal (januari/april/juli/oktober) afgeschreven voor het komende kwartaal. Het kan zijn dat, ondanks de automatische incasso, de betaling mislukt. Wij vragen u dan contact op te nemen via info@gymverenigingswift.nl. Ook als u vragen heeft over de contributie kunt u een mail hiernaar toesturen.